cách bố trí phòng thờ

Xu hướng bố trí phòng thờ hiện đại

Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng. Không nên đặt bàn thờ cao quá gây khó khăn cho việc thờ cúng, cũng không nên đặt thấp quá thiếu