gà trống

Công dụng của tượng gà trong phong thủy

Gà trống đóng vai trò quan trọng trong một đàn khi luôn bao dung chở che cho gia đình – biểu tượng cho sự chung thủy, tần tảo. Ngoài ra,