Gạch xây dựng 4 lỗ

Gạch xây dựng 4 lỗ

Gạch tuynel 4 lỗ vuông là gạch xây tường được sử dụng rộng rãi cho các công trình nhà cao tầng, công trình đòi hỏi chiếm diện tích ít để