Luật Nhà

Dân kiện UBND quận về tình trạng nhà xe trong chung cư?

Về mặt pháp lý, theo luật sư Sơn, người dân đồng sở hữu khu vực để xe, hay nói cách khác. Một khi, khu vực để xe là thuộc sở

Nhà xe chung cư: Quận giao cho công ty “nhà”

Đến năm 2013, theo ông Tăng, khi Luật Nhà ở có hiệu lực và quyết định số 08 của Bộ Xây dựng (về việc ban hành quy chế quản lý