phí bảo trì

Chung cư xuống cấp, dân không thấy phí bảo trì

Chung cư đã hoạt động hơn bốn năm nay, nhiều hạng mục như hệ thống điện, phòng cháy, căn hộ… đã xuống cấp, ảnh hưởng tới đời sống người dân,