phong thủy giường ngủ

Hướng dẫn cách đặt giường ngủ đúng phong thủy

Việc kê đặt gường mới nếu kết hợp tốt giữa tinh hoa đạo phong thủy học truyền thống và khoa học hiện đại cần phải chú ý về nhiều mặt.

Kinh nghiệm phong thủy cho giường ngủ

Chủ nhà thuộc hành Hỏa, Mộc sinh Hỏa, nên hướng giường nên quay về hướng thuộc Mộc, tức là các hướng: Đông, Nam, Đông Nam. Màu sơn trong phòng ngủ,