thờ thần tài

Kinh nghiệm bài trí Thần Tài và Ông Địa

Phải chăng từ tích này mà dân gian có tục kiêng quét nhà, hốt rác đầu năm, sợ Thần Tài, Ông Địa ẩn trong đống rác đó, nếu đổ đi